Mødedatoer

Mødedatoer Hovedstaden Midt 2020


Kredskontoret åbent torsdage i ulige uger - 18:30 - 19:30


Kredskontoret åbent:


27-02-2020 - Kredskontoret åbent


12-03-2020 - Kredskontoret åbent

12-03-2020 - Erfarings møde for erfarne vurderings folk som tidligere har været på kursus

26-03-2020 - Kredskontoret åbent


09-04-2020 - Skærtorsdag - kontoret lukket

18-04-2020 - Planlagt afholdelse af vurderingskursus for nye vurderingsfolk

23-04-2020 - Kredskontoret åbent

23-04-2020 - Repræsentantskabsmøde 2020 for kredsens forenings bestyrelser


07-05-2020 - Kredskontoret åbent

14-05-2020 - Planlagt kredsmøde for kredsens forenings bestyrelser

16-05-2020 - Planlagt afholdelse af vurderingskursus for nye vurderingsfolk

21-05-2020 - Kristi himmelfartsdag - kontoret lukket


04-06-2020 - Kredskontoret åbent

18-04-2020 - Kredskontoret åbent


02-07-2020 - Kredskontoret åbent

02-07-2020 - Planlagt kredsmøde for kredsens forenings bestyrelser


Resten af juli holdes ferie lukket


Venlig hilsen

Kredsbestyrelsen

Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30

Telefon: 27 20 94 70

E-mail: kredsformand@hovedstadenmidt.dk

Hovedstaden Midt

Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg