Foreninger

Foreninger i Hovedstaden Midt


Find foreninger som er tilknyttet Hovedstaden Midt på Kolonihaveforbundets hjemmeside. www.kolonihaveforbundet.dk


I menuen findes et punkt med navnet "Find din kreds/din haveforening"


Scroll lidt ned over siden indtil I finder feltet med navnet "Vælg kreds" - Her vælges Hovedstaden Midt


Klik så på knappen "Søg"


Herefter fremkommer en liste med alle 14 foreninger under Hovedstaden Midt, sammen med en liste over kontakt mail for hver forening, samt evt. hjememside hvis foreningen har en sådan.KredsbestyrelsenKontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30

Telefon: 27 20 94 70

E-mail: kredsformand@hovedstadenmidt.dk

Hovedstaden Midt

Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg