Hjem

24.09.2020

Kredsebestyrelsen har besluttet at oprette en fælles mail, som alle kredsbestyrelsesmedlemmer kan tilgå. Den nye mail hedder: kreds4@hovedstadenmidt.dk - fra denne mail kan alle bestyrelsesmedlemmer svare på de indsendte spørgsmål, hvis der skal træffes beslutninger inden et svar, så træffer kredsbestyrelsen en beslutning på de nævnte mødedatoer.


10.09.2020

Første åbnings dag for den nyvalgte kredsbestyrelse efter repræsentantskabsmødet.

Der var enighed om at repræsentantskabsmødet var forløbet fornuftigt. Men at det ikke var heldigt at indkaldelsen ikke var rettet helt til, da det så ud til at der var mad til de fremmødte.

Der var besøg fra et medlem fra Nyvang, der spurgte ind til kvilke ordensregler og vedtøgter kredsen lå inde med fra foreningen. Kredsformanden svare på denne henvendelse.

Et medlem fra Islegaard spurgte ind til byggeregler: om man måtte bygge i forlængelse af et hus, som allerede lå for tæt på skel. Svaret er klart, det må man ikkeHovedstaden Midt

Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg

Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30

Telefon: 27 20 94 70

E-mail: kreds4@hovedstadenmidt.dk